Chuyên đề 22: Hiệu quả trên chặng đường tuyên truyền về SHTT.
31/7/2014, 20:47 (GMT+7)

Thưa quý vị và các bạn! Hậu Giang không có nhiều doanh nghiệp nên vấn đề bảo hộ độc quyền sản phẩm vấn chưa được các doanh nghiệp, người tiêu dùng quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, vấn đề độc quyền sản phẩm không chỉ nằm ở phạm vi trong tỉnh mà mang tầm vóc trong nước và thế giới. Xác định được tầm quan trọng đó, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học công nghệ phối hợp với Đài PT&TH tỉnh Hậu Giang mở chuyên đề sở hữu trí tuệ và cuộc sống phát sóng định kỳ trên sóng Đài PT&TH tỉnh Hậu Giang nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, HTX và người tiêu dùng. Trong chuyên đề kỳ này mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại hiệu quả của công tác tuyên truyền về bảo hộ độc quyền sở hữu trí tuệ.

Chuyên đề 22: Hiệu quả trên chặng đường tuyên truyền về SHTT.

Phát sóng trên Đài Phát thanh truyền hình Hậu Giang

Thứ ba, 6g30 ngày 29/07/2014 và phát lại vào Thứ tư – 11 giờ ngày 30/07/2014.

Dự án “Tuyên truyền phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang”.

Thái Hòa _ Phòng SHTT&ATBX.

Các tin khác