Ngã Bảy - Mô hình Tổ Phụ nữ xung kích
12/6/2017, 9:21 (GMT+7)

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong việc hưởng ứng thực hiện công tác an ninh trật tự, bảo vệ môi trường trong xây dựng các tiêu chí văn minh đô thị, trọng tâm là chấp hành kỷ cương pháp luật về nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, giữ gìn tôn tạo cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần phát triển phường văn minh đô thị bền vững.

Quang cảnh buổi lễ

Vừa qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hiệp Thành phối hợp với Chi bộ, Chính quyền Khu Vực 2 ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ xung kích, tình nguyện” với 07 thành viên tham gia.

Nhiệm vụ của các thành viên là tổ chức các hoạt động như bảo vệ môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn; tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Hội về các tiêu chí về xây dựng văn minh đô thị; xung kích trong các phong trào làm kinh tế hướng tới xóa đói giảm nghèo bền vững; phát triển các phong trào tình nguyện tại chỗ… Đồng thời, mô hình hoạt động nhằm tuyên truyền vận động phụ nữ tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí “05 không” trong Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch qua đó lồng ghép tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh với việc thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; rèn luyện 04 phẩm chất đạo đức "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

                                                                              Nhâm Thị Ngọc Thơ

                                                                  Phó Chủ tịch Hội LHPN phường

 

Các tin khác