Thông báo Kế hoạch Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp
19/7/2018, 9:8 (GMT+7)

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao nhận thức về giá trị kinh tế của nhãn hiệu hàng hóa khi đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước để các doanh nghiệp có thể tự bảo vệ tài sản của mình trong giai đoạn hội nhập kinh tế. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 28/KH-SKHCN về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp. Thời gian từ tháng 12 năm 2017 đến hết tháng 11 năm 2020

Nội dung cụ thể của Kế hoạch như sau

1. Mục tiêu lâu dài của kế hoạch

  - Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp (SHCN) của Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang thể hiện qua các hình thức:

+ Tuyên truyền, tập huấn ngắn hạn nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ (SHTT) cho doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thực thi về sở hữu trí tuệ.

+ Hỗ trợ và giới thiệu đến các doanh nghiệp khai thác quyền SHCN của mình thông qua việc tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các cuộc Hội chợ trong và ngoài tỉnh.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện việc xác lập quyền SHTT bao gồm: sáng chế/ giải pháp hữu ích, hiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu.

- Nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang trong quá trình hội nhập kinh tế.

2. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch

Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao nhận thức về giá trị kinh tế của nhãn hiệu hàng hóa khi đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước để các doanh nghiệp có thể tự bảo vệ tài sản của mình trong giai đoạn hội nhập kinh tế.

Hỗ trợ doanh nghiệp việc xác lập quyền SHTT.

Phấn đấu đến năm 2020 có thêm 100 hồ sơ được xác lập quyền trong nước. (Lưu ý: chỉ tính các hồ sơ tham gia chương trình)

Tuyên truyền quảng bá nhãn hiệu tỉnh Hậu Giang trên thị trường trong và ngoài tỉnh thông qua các Hội chợ.

Xây dựng các chuyên mục về SHTT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Định mức hỗ trợ

a) Mức hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:

Hỗ trợ không quá 50% lệ phí đăng ký đối với nhãn hiệu/01 nhóm/06 sản phẩm, dịch vụ do cá thể đăng ký trong nước nhưng không vượt quá 1,6 triệu đồng.

b) Hỗ trợ chi phí xây dựng nhãn hiệu tập thể, bao gồm chi phí khảo sát, xây dựng quy chế, họp thành viên, thiết kế mẫu nhãn hiệu logo, nộp lệ phí đăng ký..., nhưng tối đa không vượt quá 05 triệu đồng/nhãn hiệu tập thể.

c) Hỗ trợ cho một sáng chế/giải pháp hữu ích không vượt quá 6,5 triệu đồng/01 sáng chế, giải pháp hữu ích và không quá 1,4 triệu đồng/01 kiểu dáng công nghiệp.

d) Hỗ trợ 100% trên tổng chi phí thuê gian hàng cho các cơ sở, doanh nghiệp theo quy định tại Điều 2, Chương I, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND khi tham gia Hội chợ thương hiệu nổi tiếng hàng năm, nhưng không vượt quá 08 triệu đồng/gian hàng (theo phiếu thu của Ban Tổ chức Hội chợ).

e) Hỗ trợ chi phí tập huấn, tuyên truyền, tổ chức hội thảo, cập nhật dữ liệu, hoạt động hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về đào tạo, trao đổi thông tin, đăng ký xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng lực, phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ... theo định mức chi theo quy định.

4. Đối tượng và thời gian hỗ trợ

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) trong tỉnh thuộc các thành phần kinh tế (ngoại trừ các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài) có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Các tổ hợp tác sản xuất, Hợp tác xã, làng nghề đặc sản và làng nghề thủ công mỹ nghệ trong tỉnh có đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.

- Cá nhân và tổ chức có sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc có kiểu dáng công nghiệp, đặc biệt là các tác giả đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

5. Hồ sơ đăng ký

-         Bản đề nghị hỗ trợ (Ban de nghi.doc)

-         Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Cục SHTT;

-         Các giấy tờ khác có liên quan.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Phòng Quản lý chuyên ngànhSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang

Số 07 đường Điện Biên Phủ, P5, Tp Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 0293 877300 - 0293 600646

Hoặc 0907 839001 (Thái Hòa); 0945610051 (Thu Hiền).

Đính kèm: Kế hoạch số 28/KH-SKHCN

Thu Hiền (Phòng QLCN)

Các tin khác