Tập huấn: phổ biến Chương trình Hỗ trợ đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về SHTT trong doanh nghiệp
8/5/2018, 14:40 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình “Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020”. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Tập huấn giới thiệu Chương trình “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp”.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tập huấn có sự tham gia của đại diện Phòng Kinh tế thị xã Long Mỹ, Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ, đại điện các Hợp tác xã, tổ hợp tác và các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Đây là lớp tập huấn nằm trong Chương trình “Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020”.

          Mục tiêu chương trình nhằm Tuyên truyền, tập huấn ngắn hạn nâng cao nhận thức về SHTT cho doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan thực thi về Sở hữu trí tuệ. Hỗ trợ và giới thiệu đến các doanh nghiệp khai thác quyền sở hữu công nghiệp của mình thông qua tuyên truyền, quảng bá trên các phương diện thông tin đại chúng và thông qua các cuộc Hội chợ trong và ngoài tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện việc xác lập quyền SHTT bao gồm: Sáng chế/ giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu. Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về giá trị kinh tế của nhãn hiệu hàng hóa khi đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước để các doanh nghiệp có th tự bảo vệ tài sản của mình trong giai đoạn hội nhập kinh tế./.

Thu Huyền (Long Mỹ)

Các tin khác