Nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang”
2/12/2016, 8:45 (GMT+7)

Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN Hậu Giang tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang”; ký mã hiệu 02/CT68/2011/ĐP thuộc Chương trình 68 giai đoạn 2011 - 2015. Dự án do cử nhân Nguyễn Thái Hòa làm chủ nhiệm và Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN Hậu Giang chủ trì thực hiện.

Cư nhân Nguyễn Thái Hòa trình bày báo cáo nghiệm thu dự án (Ảnh: Thành Tài)

Mục tiêu của dự án nhằm:

+ Nâng cao hiểu biết của người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang về lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đồng thời, tăng cường vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn trong việc thực thi Luật sở hữu trí tuệ nhằm giảm thiểu tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

+ Hỗ trợ và phát triển tài sản trí tuệ gắn với việc tăng cường nhận thức của xã hội về quyền sở hữu trí tuệ, xác lập và bảo vệ các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương để nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, củng cố uy tín tạo thành các thương hiệu.

+ Thông tin kiến thức cơ bản đến người tiêu dùng trong việc phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng nhái; cập nhật thông tin và kiến thức về thương hiệu.

Qua quá trình thực hiện triển khai, dự án đạt được một số kết quả như sau:

+ Dự án đã hoàn thành 22 Chương trình hàng tuần và 04 tọa đàm được phát sóng trên đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang từ tháng 10/2011 đến tháng 01/2013 theo đúng đề cương thuyết minh được duyệt, số lượng và chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu đề ra.

+ Nội dung chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” (gồm 22 Chương trình hàng tuần và 04 tọa đàm) có nhiều chuyên mục phong phú và đa dạng kết hợp trao giải thưởng cho khán giả trả lời tình huống đúng góp phần thu hút sự quan tâm, nâng cao sự hiểu biết của khán giả. Ngoài ra, nhiều nông sản chủ lực của tỉnh được qung bá trong chương trình như: cá thát lát Hậu Giang, cá rô Hậu Giang, Chanh không hạt Hậu Giang, Khóm Cầu đúc Hậu Giang, quýt đường Long Trị,…

+ Dự án tổ chức 03 cuộc Hội thảo chuyên đề về “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” với số lượng tham dự 50 người/cuộc nhằm đánh giá quá trình thực hiện, những hạn chế, yếu kém để khắc phục và hoàn thiện chương trình tốt hơn.

+ Dự án đã nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người dân trong tỉnh Hậu Giang về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, góp phần làm giảm thiểu tình trạng vi phạm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ ở địa phương. Điều này được chứng minh thông qua số liệu năm 2010 có 20 số đơn đăng ký và 11 văn bằng được cấp, đến năm 2015 có 30 số đơn đăng ký và 21 văn bằng được cấp ở Hậu Giang (Số liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ); dự án còn góp phần nâng cao vị thế, vai trò cho cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động Sở hữu trí tuệ trong tỉnh Hậu Giang phát triển trong thời gian qua và những năm tiếp theo.

Sau khi nghe chủ nhiệm dự án báo cáo, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa thiết thực mà dự án đem lại, đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại địa phương về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và thống nhất thông qua; tuy nhiên, dự án cần hoàn thiện bổ sung, điều chỉnh theo góp ý của Hội đồng trước khi tiến hành nghiệm thu chính thức.

Thanh Tuyền

Các tin khác