Thông báo: tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2016
17/10/2016, 15:48 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 16/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020; Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo tiếp nhận Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2016 - 2017. Thời hạn nhận Hồ sơ là trước 16h30 ngày 28/10/2016

Theo đó, Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án được làm thành 13 bộ (01 bản gốc và 12 bản sao), gồm các tài liệu quy định tại Điều 10 Thông tư số 03/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015;

Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án phải được đóng gói niêm phong và nộp tới:

Cục Sở hữu trí tuệ

(Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ)

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.35571843; 04.38583069 (198/222); Fax: 04.38588449

 Danh mục các dự án để tuyển chọn thực hiện được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2056/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm 03 dự án sau đây:

+ Áp dụng giải pháp hữu ích “Thùng trồng cây” theo văn bằng bảo hộ số 603 cấp ngày 06/3/2007 để sản xuất chậu hoa, cây cảnh và rau tiết kiệm nước;

+ Áp dụng sáng chế “Hệ đo quang thông” sử dụng quả cầu tích phân, thiết bị đo phổ bức xạ và quang kế chuẩn theo Văn bằng bảo hộ số 15562 cấp ngày 31/5/2016 để hiệu chuẩn, đo thử nghiệm quang thông đối với các nguồn sáng;

+ Áp dụng sáng chế của Anh số GB2440237B “Phương pháp bảo mật máy tính bằng USB flash” để bảo mật thông tin khi đăng nhập vào hệ thống máy tính./.

Trần Thanh

Các tin khác