Trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
22/6/2016, 11:3 (GMT+7)

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành, chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm có trách nhiệm loại bỏ nội dung thông tin vi phạm đăng tải trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền và có văn bản báo cáo với người ra quyết định xử phạt, cơ quan quản lý tên miền “.vn” và nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền. Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2016.

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đăng ký và sử dụng tên miền “.vn” có hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng tên miền “.vn”, các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật, cơ quan quản lý tên miền “.vn”, nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Thông tư quy định rõ, Chủ thể tên miền buộc phải trả lại tên miền “.vn” khi chủ sở hữu trong các trường hợp: (1) Tên miền “.vn” trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại, hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ mà chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp; (2) Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ; (3) Nội dung trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền “.vn” có chứa các thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hoá, dichju vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý; hoặc chứa các thông tin bôi nhọ, nói xấu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tương ứng của chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý.

Cơ quan thẩm quyền thu hồi tên miền “.vn” khi Chủ thể tên miền sử dụng tên miền “.vn” không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là thay đổi thông tin tên miền “.vn” hoặc trả lại tên miền “.vn” trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính có hiệu lực thi hành hay Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” không thực hiện việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm trên trang thông tin.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định trình tự, thủ tục thay đổi thông tin tên miền “.vn”, trả lại tên miền “.vn” và thu hồi tên miền “.vn”./.

Ngọc Triều

Các tin khác