Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ IX năm 2016
30/5/2016, 8:42 (GMT+7)

Nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát hiện và khai thác khả năng sáng tạo của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh; Tìm kiếm và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; trong đó, tập trung định hướng vào các giải pháp lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao đời sống và an sinh xã hội, phục vụ giáo dục đào tạo, cải cách hành chính… góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ IX năm 2016. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Hội thi đến hết ngày 01/12/2016.

1. Đối tượng dự thi

- Mọi tổ chức, cá nhân đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang,không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Việt Nam từ năm 2011 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi. 

- Mọi tổ chức, cá nhân đã đầu tư nguồn lực để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.

- Tổ chức, cá nhân có thể tham gia nhiều giải pháp dự thi.

- Các cá nhân, tổ chức có các giải pháp, công trình đã đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam thì không được tham gia Hội thi   Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

2. Lĩnh vực dự thi: Tập trung vào 07 lĩnh vực, cụ thể:

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

- Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;

- Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

Công nghệ sinh học, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường;

- Y  dược;

- Giáo dục và đào tạo;

- Các lĩnh vực khác.

3. Giải thưởng:

- 01 giải đặc biệt    15.000.000 đồng/giải     =       15.000.000 đồng.

- 01 giải nhất:         12.000.000đồng/giải      =       12.000.000 đồng.

- 03 giải nhì:           03 x 8.000.000đồng/giải          =       24.000.000 đồng.

- 05 giải ba:            05 x 6.000.000đồng/giải          =       30.000.000 đồng.

- 10 giải khuyến kích:  10 x 3.000.000đồng/giải = 30.000.000 đồng.

- 02 giải tập thể:     02 x 3.000.000đồng/giải          =       6.000.000 đồng.

- Cơ quan có thành tích đóng góp trong việc phối hợp tổ chức Hội Thi  3.000.000 đồng.

(Giải tập thể dành cho các đơn vị có nhiều giải pháp đạt giải cao).

4. Hồ sơ dự thi:

Hồ sơ dự thi lập thành hai bộ (trình bày trên khổ giấy A4), bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi (PhieuDuThi);

- Bản mô tả giải pháp dự thi (BanMoTaToanVan);

- Toàn văn giải pháp dự thi (BanMoTaGiaiPhapDuThi)

Kèm theo các hình ảnh mô hình, sản phẩm mẫu, các file tài liệu khác (nếu có). Riêng đối với sản phẩm dự thi là phần mềm tin học thì phải kèm theo hướng dẫn sử dụng phần mềm.

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

+ Địa điểm nhận hồ sơ:

Ban Chính sách - Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Số 07, đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại:  0711.3870159  Fax: 0711.3870039

- Ngoài bìa hồ sơ ghi rõ: “HỒ SƠ DỰ THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH HẬU GIANG LẦN THỨ IX NĂM 2016

- Đơn vị: “huyện/thị xã/thành phố”.

+ Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Hội thi đến hết ngày 01/12/2016;

- Chấm và công bố các giải pháp dự thi cấp tỉnh trong tháng 02/2017;

- Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Hội thi cấp tỉnh vào cuối tháng 03/2017.

Lưu ý:

1. Mỗi huyện, thị xã, thành phố được gửi tối đa 03 giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh sau khi đã tuyển chọn từ các giải pháp tham dự Hội thi ở cấp huyện, thị xã, thành phố (Ban tổ chức Hội thi không nhận quá số lượng qui định nêu trên);

2. Các Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh nhận hồ sơ dự thi của đơn vị mình và nộp về Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh;

3. Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh không nhận hồ sơ dự thi của tác giả gửi trực tiếp.

Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, lưu trữ như tài liệu mật. Ban Tổ chức sẽ không hoàn lại hồ sơ cho người dự thi. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.

- Nội dung toàn văn Thể lệ: TheLe_STKT

Thái Hòa (Phòng Quản lý chuyên ngành).

Các tin khác