Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019
13/2/2019, 4:58 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

11/02/2019

BGĐ: 8 giờ, họp Ban Giám đốc.

PGĐ. : 7 giờ 30’, đi thăm đồng và tình hình xâm ngập mặn. Điểm tập trung tại Tỉnh uỷ.

Thứ ba

12/02/2019

: 14 giờ, họp Chi bộ 1. Điểm tại phòng họp Sở (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 1 cùng dự)

PGĐ. Giang: 13 giờ 30’, dự họp Ban Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

Thứ tư

13/02/2019

PGĐ. : 8 giờ, họp Chi bộ 2. Điểm tại phòng họp Sở (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 2 cùng dự).

Thứ năm

14/02/2019

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu

15/02/2019

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

* Ghi chú:

 

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác