Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018
17/12/2018, 23:1 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

17/12/2018

: 7 giờ 30’, dự họp HĐND huyện Châu Thành.

Thứ ba

18/12/2018

: 7 giờ 30’, dự Khai trương Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Châu Thành.

, PGĐ. : 14 giờ, họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN. Điểm tại phòng họp của Sở. [P. QLKH chuẩn bị nội dung]

Thứ tư

19/12/2018

PGĐ. : 7 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2018. Điểm tại Hội trường Toà án tỉnh.

Thứ năm

20/12/2018

: 8 giờ, dự họp xét thi đua các Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng (huyện, thị xã, thành phố). Điểm tại phòng họp Sở (Lãnh đạo các Phòng và Đơn vị cùng dự).

BGĐ: 14 giờ, họp BCH - 15 giờ, họp xét thi đua Sở (Lãnh đạo các Phòng và Đơn vị cùng dự).

Thứ sáu

21/12/2018

: 7 giờ 30’, dự Lễ công nhận xã Long Trị, thị xã Long Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại UBND xã Long Trị, thị xã Long Mỹ.

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác