Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018
11/12/2018, 14:16 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

10/12/2018

: 8 giờ 00’, dự họp với Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ về tổ chức Diễn đàn Kinh tế xanh 2018 - Hậu Giang xây dựng chuỗi giá trị nông sản trên nền tảng logistics; đăng ký đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh - 14 giờ, họp Chi bộ 1. Điểm tại phòng họp Sở (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 1 cùng dự)

PGĐ. Hạnh: 09 giờ, tiếp và làm việc với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Điểm tại phòng họp Sở (đ/c Hòa P. QLCN chuẩn bị nội dung)

 

PGĐ. : 14 giờ, họp Chi bộ 2. Điểm tại Hội trường Sở (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 2 cùng dự).

Thứ ba

11/12/2018

: 7 giờ 30’, thẩm định kinh phí đề tài/dự án KHCN. Điểm tại phòng họp Sở (Phòng QLKH chuẩn bị nội dung).

PGĐ. Tý: 8 giờ, làm việc với CBVC Trung tâm Thông tin & Ứng dụng KHCN

Thứ tư

12/12/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

13/12/2018

: 7 giờ 30’, dự Đại hội hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Điểm tại Hội trường cơ quan các Hội đặc thù tỉnh.

PGĐ. : 13 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến Luật Quy hoạch; Luật An ninh mạng; Luật Cạnh tranh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

, PGĐ. : 15 giờ, Báo cáo việc dừng thực hiện đề tài “Xây dựng bộ giải pháp phục vụ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn Hậu Giang giai đoạn 2012 – 2020”. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (Phòng QLKH chuẩn bị nội dung).

Thứ sáu

14/12/2018

: 14 giờ, dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác