Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018 (Điều chỉnh lần 3).
6/12/2018, 8:25 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

03/12/2018

BGĐ: 7 giờ, dự chào cờ. Điểm tại Hội trường Sở (tất cả CB CC, VC cùng dự).

PGĐ. Hạnh: 9 giờ, dự nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế xanh 2018 – Hậu Giang xây dựng chuỗi giá trị nông sản trên nền tảng logistics. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

PGĐ. : 7 giờ 30’, dự lớp Tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2018. Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (03 ngày)

Thứ ba

04/12/2018

: 7 giờ 30’, dự họp rà soát tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Tỉnh và chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

PGĐ. : 7 giờ 30’, dự lớp Tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2018. Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

BGĐ: 14 giờ, họp BCH Đảng bộ và đánh giá CB CC, VC năm 2018. Điểm tại phòng họp Sở.

Thứ tư

05/12/2018

: 7 giờ 30’, dự Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (03 ngày).

PGĐ. : 7 giờ 30’, dự lớp Tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2018. Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Thứ năm

06/12/2018

: 7 giờ 30’, dự Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ sáu

07/12/2018

: 7 giờ 30’, dự Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

PGĐ. Giang: 8 giờ, dự họp Chi bộ 3. Điểm tại phòng họp Chi cục TC-ĐL-CL (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 3 cùng dự).

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác