Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018
5/11/2018, 16:14 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

05/11/2018

BGĐ: 7 giờ, dự chào cờ. Điểm tại Hội trường Sở (tất cả CB CC, VC cùng dự).

PGĐ. Giang: 8 giờ 30’, dự họp nghe báo cáo về Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ ba

06/11/2018

PGĐ. : 13 giờ 30’, họp kiểm điểm đánh giá cán bộ Phòng QLKH năm 2018. Điểm tại phòng họp của Sở.

PGĐ. Giang: 15 giờ, dự họp Chi bộ 3. Điểm tại Điểm tại phòng họp Chi cục TC-ĐL-CL (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 3 cùng dự).

Thứ tư

07/11/2018

: Thẩm định kinh phí. Điểm tại phòng họp Sở [P. QLKH chuẩn bị nội dung] (Cả ngày).

Thứ năm

08/11/2018

PGĐ. Hạnh: 08 giờ, làm việc với Sở Nội vụ V/v Trao đổi nội dung Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của các cơ quan đơn vị, chuẩn bị trình Hội đồng thẩm định. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

: 13 giờ 30’, dự Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Hậu Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về Triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Thứ sáu

09/11/2018

: 08 giờ, dự họp Chi bộ 1. Điểm tại phòng họp Sở (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 1 cùng dự).

PGĐ. : 08 giờ, dự họp Chi bộ 2. Điểm tại Hội trường Sở (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 2 cùng dự).

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác