Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018
29/10/2018, 15:44 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

29/10/2018

: 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Thứ ba

30/10/2018

PGĐ. : 7 giờ, đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án “Mãng cầu tự thụ” ở huyện Phụng Hiệp và Long Mỹ.

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự Hội thảo góp ý Đề án Di dời dân cấp bách do thiên tai và xây dựng đê bao sông Mái Dầm huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT.

: 13 giờ 30’, dự Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho các Bí thư chi bộ.

PGĐ. Hạnh: 13 giờ 30’, dự và làm việc với tổ chức FACT và một số doanh nghiệp Hàn Quốc về các dự án triển khai tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh

Thứ tư

31/10/2018

, PGD. , PGĐ. Hạnh: 9 giờ, họp BCH Đảng uỷ Sở. Điểm tại phòng họp của Sở.

PGĐ. : 14 giờ, làm việc với phòng QLKH và đ/c Vũ. Điểm tại phòng họp của Sở.

Thứ năm

01/10/2018

PGĐ. : 7 giờ 30’, làm việc với Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại phòng họp Đảng uỷ Khối các cơ quan.

PGĐ. Hạnh: 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh (về phát triển du lịch) và thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2025. Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

: 14 giờ, thẩm định kinh phí đề tài/dự án. Điểm tại phòng họp Sở.

Thứ sáu

0210/2018

: 7 giờ 30’, họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy) - 13 giờ 30’, họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh về đóng góp ý kiến hoàn chỉnh Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

PGĐ. : 7 giờ 30’, đi kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Hiện trạng, đặc điểm tình phân bố động vật đáy và trầm tích trong thuỷ vực sông Hậu (đoạn thị trấn Mái Dầm huyện Châu Thành). Điểm ở huyện Châu Thành”.

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác