Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018
10/10/2018, 10:22 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

08/10/2018

: 14 giờ, họp Chi bộ 1. Điểm tại phòng họp Sở (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 1 cùng dự).

PGĐ. Giang: 14 giờ, dự họp Chi bộ 3. Điểm tại phòng họp Chi cục TC-ĐL-CL (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 3 cùng dự).

Thứ ba

09/10/2018

PGĐ. : 8 giờ, họp Chi bộ 2. Điểm tại phòng họp Sở (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 2 cùng dự).

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, họp Chi bộ 4. Điểm tại phòng họp Trung tâm TT&ƯD KHCN (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 4 cùng dự).

Thứ tư

10/10/2018

: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10 năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy - 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

PGĐ. Tý: 8 giờ 30’, dự Hội thảo quốc tế ứng dụng dụng công nghệ cao trong sản xuất NN tại Việt Nam. Điểm tại Ks.Tân Sơn Nhất, Tp.HCM.

Thứ năm

11/10/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu

1210/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác