Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 24/09/2018 đến ngày 28/09/2018 (điều chỉnh lần1)
27/9/2018, 5:52 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 28/09/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

24/9/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

25/9/2018

, PGĐ. : 7 giờ 30’, dự Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn thuyết minh dự án “Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại phòng họp của Sở. (P. QLKH chuẩn bị nội dung).

Thứ tư

26/9/2018

PGĐ. Hạnh: 13 giờ 30', dự HN tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Điểm tại HT UBND tỉnh.

Thứ năm

27/9/2018

, PGĐ. : 8 giờ ’, dự Hội đồng KH&CN tư vấn xét duyệt thuyết minh dự án “Xây dựng mô hình trồng nấm rơm trong nhà đạt tiêu chuẩn xuất khẩu gắn với tiêu thụ ở tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp của Sở. (P. QLKH chuẩn bị nội dung).

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, dự thuyết trình tại Trường ĐHCT.

PGĐ. : 13 giờ 30’, họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI VÀ PCI theo Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ sáu

28/9/2018

: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (mở rộng) sơ kết công tác quý III/2018, triển khai chương trình công tác quý IV/2018. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh - 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

PGĐ. Giang: 13 giờ 30’, dự Hội thảo “Bảo vệ và phát triển thương hiệu doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập”. Điểm tại tỉnh Bến Tre (đ/c Hiền P. QLCN cùng dự).

PGĐ. Hạnh: 9 giờ, dự họp bàn tham gia Hội chợ - Triển lãm. Điểm tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác