Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 17/09/2018 đến ngày 21/09/2018 (điều chỉnh lần 2)
19/9/2018, 15:51 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  (điều chỉnh lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 21/09/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

17/9/2018

, PGĐ. : 13 giờ 30’, họp Hội đồng KH&CN xét duyệt thuyết minh Đề tài, Dự án KH&CN năm 2018. Điểm tại phòng họp Sở (P. QLKH chuẩn bị nội dung).

Thứ ba

18/9/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

19/9/2018

PGĐ. : 7 giờ 30’, Tham gia Hội đồng xét xử tại Toà án tỉnh.

Thứ năm

20/9/2018

PGĐ. : 7 giờ 30’, tập huấn Nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân. Điểm tại Toà án tỉnh.

, PGĐ. : 14 giờ, họp Hội đồng KH&CN xét duyệt thuyết minh Đề tài “Đầu tư vào Hậu Giang: hiện trạng và giải pháp đến năm 2025”. Điểm tại phòng họp Sở (P. QLKH chuẩn bị nội dung).

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30', tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (02 ngày).

Thứ sáu

21/9/2018

, PGĐ. : 8 giờ, họp Hội đồng KH&CN xét duyệt thuyết minh Đề tài “Đánh giá tiềm năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở Hậu Giang: hiện trạng và giải pháp đến năm 2030”. Điểm tại phòng họp Sở (P. QLKH chuẩn bị nội dung).

PGĐ. Hạnh: Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

: 15 giờ, tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác