Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 10/09/2018 đến ngày 14/09/2018
11/9/2018, 8:27 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 14/09/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

10/9/2018

PGĐ. : 8 giờ,  dự lớp “Bồi dưỡng kiến thức Hợp tác xã cho cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh”. Điểm tại hội trường Sở NN&PTNT (cả ngày).

Thứ ba

11/9/2018

PGĐ. : 8 giờ,  dự lớp “Bồi dưỡng kiến thức Hợp tác xã cho cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh”. Điểm tại hội trường Sở NN&PTNT (cả ngày).

PGĐ. Giang: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh - 14 giờ, dự họp V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật trồng trọt và dự thảo Luật chăn nuôi. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

: 13 giờ 30’, dự và làm việc về thẩm định kinh phí Dự án thuộc chương trình 168. Điểm tại Cục SHTT - Hà Nội (02 ngày).

Thứ tư

12/9/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

13/9/2018

, PGĐ. : 8 giờ, dự họp Hội đồng KHCN xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018 (cả ngày). Điểm tại phòng họp Sở (P. QLKH chuẩn bị nội dung).

PGĐ. Hạnh: 13 giờ 30’, dự V/v tình hình phân bổ biên chế năm 2019. Điểm tại Hội trường Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

PGĐ. Giang: 9 giờ, dự Hội thảo ứng dụng IOT trong CMCN 4. Tại Tp. HCM (02 ngày).

Thứ sáu

14/9/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

15/9/2018

, PGĐ. Giang, PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự Lễ Khai Giảng và tham dự Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp sở.

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác