Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 20/08/2018 đến ngày 24/08/2018
21/8/2018, 6:28 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 20/08/2018 đến ngày 24/08/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

20/8/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

21/8/2018

: Kiểm tra tiến độ ĐT “Đề xuất chiến lược quy hoạch và kiến trúc ứng phó BĐKH...”. Điểm tại TP. HCM

PGĐ. : 13 giờ 30’, họp thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

Thứ tư

22/8/2018

: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

PGĐ. : Dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018. Điểm tại Trường Chính trị (cả ngày).

Thứ năm

23/8/2018

: 16 giờ, dự Lễ khánh thành Nhà thờ tưởng niệm Chủ tịch HCM tại Công an tỉnh.

PGĐ. : Dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018. Điểm tại Trường Chính trị (cả ngày).

Thứ sáu

24/8/2018

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2018 tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

: 13 giờ 30’, họp rà soát tiến độ thực hiện các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Tỉnh và nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ dâng hương viếng Bác nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

PGĐ. : Dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018. Điểm tại Trường Chính trị (cả ngày).

* Ghi chú:

 - Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác