Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 13/08/2018 đến ngày 17/08/2018 (Điều chỉnh lần 2))
17/8/2018, 5:59 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 17/08/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

13/8/2018

PGĐ. : 13 giờ 30’, họp Ban chỉ đạo VnSat về nội dung, tiến độ thực hiện dự án. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

PGĐ. Hạnh: 14 giờ 00’, dự họp V/v rà soát danh mục các lĩnh vực kêu gọi đầu tư và các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1, Sở KHĐT.

Thứ ba

14/8/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

15/8/2018

, PGĐ. : 14 giờ,  họp Hội đồng nghiệm thu đề tài:”Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên gây ra của lực lượng công an tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp của Sở.

Thứ năm

16/8/2018

: 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

Thứ sáu

17/8/2018

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

Chủ nhật

19/8/2018

: Tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Điểm tại huyện Châu Thành.

PGĐ. : Tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác