Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 06/08/2018 đến ngày 10/08/2018. (Điều chỉnh lần 2)
10/8/2018, 6:34 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 06/08/2018 đến ngày 10/08/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

06/8/2018

BGĐ: 7 giờ, dự chào cờ. Điểm tại Hội trường Sở (tất cả CB CC, VC cùng dự).

PGĐ. : 8 giờ, dự hội nghị “Tổng kết chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc.

PGĐ. Giang: 8 giờ, dự họp Chi bộ 3. Điểm tại phòng họp Sở (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 3 cùng dự).

Thứ ba

07/8/2018

: 9 giờ, dự và làm việc với Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh. Điểm tại Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh (P. QLKH cùng dự).

PGĐ. Hạnh: 13 giờ 30’, dự họp đóng góp ý kiến V/v sơ kết việc triển khai, thực hiện NQ đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ tư

08/8/2018

PGĐ. : 13 giờ 30, họp Chi bộ 2. Điểm tại phòng họp Sở (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 2 cùng dự).

PGĐ. Hạnh: 14 giờ, họp Chi bộ 4. Điểm tại phòng họp Trung tâm TT&ƯD KHCN (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 4 cùng dự).

Thứ năm

09/8/2018

: 7 giờ 30’, dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ sáu

10/8/2018

PGĐ.: 14 giờ, dự họp Nâng cao chất lượng các Chỉ số: PAR INDEX, SIPAS, PAPIPCI tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo”. Điểm tại Sở Nội vụ.

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác