Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 30/07/2018 đến ngày 03/08/2018 (Điều chỉnh lần 1).
2/8/2018, 7:33 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời. (Điều chỉnh lần 1)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 03/08/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

30/7/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

PGĐ. Hạnh: 13 giờ 30’, dự Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Điểm tại HT Sở (mời tất cả các CB CC, VC cùng dự).

Thứ ba

31/7/2018

BGĐ: 14 giờ, Họp BCH Đảng bộ cơ sở.

Thứ tư

01/8/2018

, PGĐ. Hạnh: 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

PGĐ. Giang: 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ X năm 2017. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh (đ/c Hòa, Hiền - P. QLCN cùng dự).

Thứ năm

02/8/2018

: 8 giờ, Họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu kết quả dự án “Ứng dụng công nghệ đực hóa cá rô phi…”. Điểm tại phòng họp Sở (P. QLKH chuẩn bị nội dung).

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự họp Ban Chấp hành lần thứ IV của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Điểm tại Phòng họp Ban tiếp công dân tỉnh.

PGĐ. : 8 giờ, Dự họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án lúa cấp Bộ. Điểm tại BQL Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang.

: 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Thứ sáu

03/8/2018

Chi bộ 1: 8 giờ, họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp Sở (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 1; GĐ. Huỳnh Trường Vĩnh cùng dự).

PGĐ. Hạnh: 8 giờ 30’, dự họp với Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV). Điểm tại HT Sở Y tế.

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác