Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 16/07/2018 đến ngày 20/07/2018. (Điều chỉnh lần 3)
18/7/2018, 15:5 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 20/07/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

16/7/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

17/7/2018

: 7 giờ 30’, dự Hội nghị thảo luận, đóng góp các chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh uỷ (theo lịch Tỉnh uỷ).

Thứ tư

18/7/2018

PGĐ. Giang: 13 giờ 30', dự Họp triển khai văn bản UBND tỉnh và xin ý kiến dự thảo chấm điểm chỉ số CCHC năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

Thứ năm

19/7/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu

20/7/2018

PGĐ. : 7 giờ 30’, dự họp hội đồng thẩm định hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp Sở TNMT.

, PGĐ. : 14 giờ, dự Hội đồng xét duyệt nghiệm thu Đề tài “Tuyển chọn giống cá bố mẹ cá Thát Lát Còm bằng nguồn tự nhiên nhiều nơi khác nhau”. Điểm tại phòng họp Sở (P. QLKH chuẩn bị nội dung).

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác