Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 25/06/2018 đến ngày 29/06/2018.
25/6/2018, 16:19 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 25/06/2018 đến ngày 29/06/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

25/6/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

26/6/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

27/6/2018

: Tái khám sức khỏe.

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 06/2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang.

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự họp về việc tổ chức thu phí, lệ phí tập trung tại Trung tâm Hành chính công. Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND tỉnh (đ/c Hòa – P. QLCN cùng dự).

PGĐ. : 8 giờ, đi công tác tại Đà Nẵng.

Thứ năm

28/6/2018

PGĐ. : 8 giờ, dự hội nghị thường niên lần thứ XVI do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ chức tại Tp. Đà Nẵng (02 ngày).

:  7 giờ 30’, dự họp HĐND huyện Châu Thành.

: 14 giờ, dự họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đề xuất giải pháp bảo vệ và phát triển”. Điểm tại phòng họp Sở (P. QLKH cùng dự).

Thứ sáu

29/6/2018

: 7 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày, theo thư mời của Tỉnh ủy).

PGĐ. : 8 giờ, dự hội nghị thường niên lần thứ XVI do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ chức tại Tp. Đà Nẵng.

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác