Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 04/06/2018 đến ngày 08/06/2018.
5/6/2018, 12:42 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 04/06/2018 đến ngày 08/06/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

04/6/2018

BGĐ: 7 giờ, dự chào cờ. Điểm tại Hội trường Sở (tất cả CB CC, VC cùng dự).

PGĐ. : 14 giờ, dự họp triển khai Quyết định số 184/QĐ-BCĐCCHC ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018. Điểm tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang. (đ/c Hòa - P.QLCN cùng dự).

Chi bộ 3: 14 giờ, họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp của Chi cục TC-ĐL-CL (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 3 cùng dự).

Thứ ba

05/6/2018

Chi bộ 2: 14 giờ, họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp của Sở (Mời PGĐ. và các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 2 cùng dự).

Thứ tư

06/6/2018

BGĐ: 08 giờ, họp Giao ban tháng 6/2018. Điểm tại phòng họp Sở (Mời các Trưởng, Phó các Phòng và Đơn vị thuộc Sở cùng dự)

Thứ năm

07/6/2018

BGĐ: làm việc ở cơ quan.

Thứ sáu

08/6/2018

PGĐ. : Tham quan học tập các mô hình kinh tế tiêu biểu tại tỉnh Lâm Đồng 3 ngày (theo kế hoạch của UBND tỉnh).

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác