Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 28/05/2018 đến ngày 01/06/2018.
31/5/2018, 5:46 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 01/06/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

28/5/2018

PGĐ. : 8 giờ, cùng với Chủ tịch, các Sở, ngành và UBND TX Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp đi thăm một số mô hình nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 7 giờ (Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung).

Thứ ba

29/5/2018

PGĐ. : 7 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ, tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

Thứ tư

30/5/2018

PGĐ. : 13 giờ 30’, dự họp trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Thứ năm

31/5/2018

PGĐ. : 7 giờ 30’, dự khai mạc Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

PGĐ. Giang: 7 giờ, dự Khai mạc Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hậu Giang lần thứ XV năm 2018. Điểm tại Trường THCS Hoàng Diệu - 15 giờ 30', dự Bế mạc Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hậu Giang lần thứ XV năm 2018. Điểm tại Trường THCS Hoàng Diệu. (đ/c Hòa, P. QLCN cùng dự).

Thứ sáu

01/6/2018

PGĐ. : 13 giờ 30’, dự họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp và Kỹ thuật năm 2018. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Phòng QLKH chuẩn bị nội dung và cùng dự).

* Ghi chú:

PGĐ. Giang: Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 2 tại tỉnh Sóc Trăng (thời gian học từ ngày 09 - 30/5/2018).

PGĐ. Hạnh: Học tập tại Huế theo chương trình Đào tạo của Trưởng ĐHCT (thời gian học từ ngày 28/5 - 08/6/2018)..

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác