Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018.
21/5/2018, 9:31 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

21/5/2018

PGĐ. : 10 giờ, dự và làm việc với Tổ chức FACT về kế hoạch thực hiện hợp tác triển khai các dự án trong năm 2018 tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ ba

22/5/2018

PGĐ. : 13 giờ 30’, dự họp bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ tư

23/5/2018

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự họp “Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số: PCI, PARINDEX, SIPAS, PAPI” của tỉnh năm 2017. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ năm

24/5/2018

PGĐ. : 7 giờ 30’, dự họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (P. QLKC cùng dự).

Thứ sáu

25/5/2018

PGĐ. : 7 giờ 30’, dự Tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân. Điểm tại Toà án nhân tỉnh - 13 giờ 30’, dự nghe báo cáo về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

* Ghi chú:

PGĐ. Giang: Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 2 tại tỉnh Sóc Trăng (thời gian học từ ngày 09 - 30/5/2018).

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác