Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 07/05/2018 đến ngày 11/05/2018.
10/5/2018, 8:23 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 11/05/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

07/5/2018

PGĐ. : 14 giờ, họp BCH Đảng uỷ Sở KH&CN. Điểm tại phòng họp của Sở.

Thứ ba

08/5/2018

Chi bộ 1: 9 giờ, họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp của Sở (Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 1 cùng dự).

Chi bộ 3: 9 giờ, họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp của Chi cục TC-ĐL-CL (Mời PGĐ. Giang và các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 3 cùng dự).

PGĐ. : 14 giờ, dự họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ năm 2018 của Trung tâm TT&ƯD KHCN. Điểm tại phòng họp của Sở.

Thứ tư

09/5/2018

PGĐ. : 7 giờ, dự họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ năm 2018 của Trung tâm TT&ƯD KHCN. Điểm tại phòng họp của Sở.

Chi bộ 2: 14 giờ, họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp của Sở (Mời PGĐ. và các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 2 cùng dự).

PGĐ. Hạnh: 13 giờ 30’, dự họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

Thứ năm

10/5/2018

PGĐ. : 8 giờ, dự họp thẩm định hồ sơ cấp phép xã nước thải vào nguồn nước của Phòng khám Đa khoa Khu vực Kinh Cùng. Điểm tại phòng họp Sở TNMT - 14 giờ, dự họp phòng quản lý KH&CN. Điểm tại phòng họp của Sở (đ/c Vũ, Phó Chánh văn phòng Sở cùng dự).

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, dự họp bàn tham gia Lễ hội lúa gạo và Triển lãm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng đồng bằng sông Cữu Long lần thứ I tại tỉnh Long An. Điểm tại phòng họp Sở Công thương tỉnh Hậu Giang.

Thứ sáu

11/5/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

12/5/2018

PGĐ.: 7 giờ 30’, học tập kinh nghiệm thu hút đầu tư và tham quan một số mô hình kinh tế tiêu biểu của tỉnh Hà Nam (Theo lịch UBND tỉnh).

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác