Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 30/04/2018 đến ngày 04/05/2018.
2/5/2018, 7:55 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 30/04/2018 đến ngày 04/05/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

30/4/2018

PGĐ. Hạnh: 06 giờ, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Trực cơ quan: Nguyễn Đức Bằng, Lý Hùng Phương, Nguyễn Tiến Định.

Thứ ba

01/5/2018

Trực cơ quan: Nguyễn Trúc Linh, Phan Huy Đạt, Nguyễn Tiến Định.

Thứ tư

02/5/2018

BGĐ: 7 giờ, dự chào cờ. Điểm tại Hội trường Sở (tất cả CB CC, VC cùng dự).

PGĐ. : 10  giờ, kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Tập trung tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân.

Thứ năm

03/5/2018

PGĐ. : 14 giờ, làm việc với Trung tâm TT&ƯD KHCN V/v chuẩn bị cho ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Điểm tại phòng họp Sở.

Thứ sáu

04/5/2018

PGĐ. : 7 giờ, cùng với các Sở ngành liên quan đánh giá kết quả dự án xây dựng mô hình “ Nâng cao năng suất, chất lượng quýt Đường, Cam Xoàn và đạt tiêu chuẩn VietGap” ở thị xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp.

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác