Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018.
24/4/2018, 17:22 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

23/4/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

24/4/2018

PGĐ. : 8 giờ 30’, dự họp tại BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao V/v đánh giá sản xuất giống lúa xác nhận và thương phẩm. Điểm tại phòng họp BQL.

Thứ tư

25/4/2018

- Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương -

Thứ năm

26/4/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu

27/4/2018

PGĐ. : 8 giờ, họp Hội đồng nghiệm thu đề tài “Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học”. Điểm tại phòng họp của Sở.

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác