Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 16/04/2018 đến ngày 20/04/2018.
17/4/2018, 6:9 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 20/04/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

16/4/2018

PGĐ. : 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ ba

17/4/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

18/4/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

19/4/2018

PGĐ. : 8 giờ, họp tổ thẩm định kinh phí dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu Mãng cầu Hậu Giang. Điểm tại phòng họp của Sở.

Thứ sáu

20/4/2018

PGĐ. : 13 giờ 30’, dự hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Hậu Giang năm 2017 và đề ra phương hương nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội thẩm nhân dân năm 2018. Điểm tại HT Toà án tỉnh.

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác