Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018.
19/3/2018, 15:29 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

19/03/2018

PGĐ. Tý: 9 giờ 00’, dự công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra của Bộ Nội vụ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ ba

20/03/2018

PGĐ. Giang: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản cấp huyện. Điểm tại Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang (1 ngày - đ/c Hòa P. QLCN và đ/c Linh VP Sở cùng dự).

Thứ tư

21/03/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

22/03/2018

BGĐ: 7 giờ 30’, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng Sở Khoa học và Công nghệ. Điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ (theo lịch Tỉnh ủy).

Thứ sáu

23/03/2018

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác