Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017.
11/9/2017, 16:43 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

11/9/2017

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

PGĐ. : dự Diễn đàn Khởi nghiệp Apec 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh (02 ngày).

Thứ ba

12/9/2017

Cấp ủy - Chi bộ: 08 giờ, làm việc với ĐUK các  cơ quan.

PGĐ. : dự Diễn đàn Khởi nghiệp Apec 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ tư

13/9/2017

PGĐ. : 13 giờ 30’, họp HĐ nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN tại TT Giống Nông nghiệp Hậu Giang.

Thứ năm

14/9/2017

: 7 giờ 30’, đi công tác thành phố Hồ Chí Minh (theo lịch của UBND tỉnh).

Thứ sáu

15/9/2017

: 08 giờ, dự Hội thảo giới thiệu giống mía mới và tiến bộ kỹ thuật trong canh tác mía. Điểm tại Viện nghiên cứu Mía đường - Bình Dương.

* Ghi chú:

 

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc ở cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác