Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, chủ nhiệm Dự án KH&CN quốc gia và tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ thuộc dự án KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 3182/QĐ-BKHCN)
22/11/2017, 7:39 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 3182/QĐ-BKHCN ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy kéo 4 bánh công suất đến 50 HP mang thương hiệu Việt Nam” để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Theo đó, Bộ KH&CN phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy kéo 4 bánh công suất đến 50 HP mang thương hiệu Việt Nam” gồm 02 đề tài Khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và 01 dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2018

Dự án Khoa học và công nghệ cấp quốc gia: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy kéo 4 bánh công suất đến 50HP mang thương hiệu Việt Nam

01 Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia

- Nghiên cứu thiết kế máy kéo 4 bánh công suất đến 50HP mang thương hiệu Việt Nam

- Nghiên cứu công nghệ và thiết bị chế tạo các chi tiết nội địa hóa của máy kéo 4 bánh công suất đến 50HP

01 Dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia

Sản xuất thử nghiệm máy kéo 4 bánh công suất đến 50HP mang thương hiệu Việt Nam

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia và tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia; Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia phải bao gồm:

- Bản sao quyết định phê duyệt hoặc văn bản chấp nhận chủ trương đầu tư dự án đầu tư sản xuất, báo cáo đầu tư và các văn bản pháp lý khác có liên quan;

- Văn bản cam kết của cơ quan, tổ chức chủ trì dự án đầu tư sản xuất về kinh phí đầu tư, ứng dụng kết quả của dự án khoa học và công nghệ.

2. Hồ sơ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 15 tháng 01 năm 2018, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Đính kèm: 3182/QĐ-BKHCN

Trần Thanh

Các tin khác