Thông báo: Tổ chức Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018
20/11/2017, 9:1 (GMT+7)

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá những đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp công đoàn, những đóng góp của tổ chức Công đoàn Việt Nam vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; Tuyên truyền về vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, góp phần tập hợp, phát triển đoàn viên công đoàn. Biêu dương những doanh nghiệp điển hình chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ); những tâm gương tận tụy của cán bộ công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ; những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018 với chủ đề “Đổi mới tổ chức và ho động công đoàn, vì quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn của đoàn viên và người lao động”

1. Phạm vi, thời gian, đối tượng

+ Phạm vi tổ chức: Cuộc thi được tổ chức trong toàn quốc.

+ Thời gian: Xuất bản các tác phẩm từ ngày 01/8/2017 đến 01/5/2018

-     Lễ phát động: Trong dịp kỷ niệm 28/7/2017

-     Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ 15/8/2017 - 10/5/2018

-     Vòng chấm sơ khảo: Từ 16/5-30/5/2018

-     Vòng chấm chung khảo: Từ 01/6-10/6/2018

-     Tổng kết và trao giải: Đầu tháng 7/2018

+ Đối tượng tham dự: Là công dân Việt Nam, là phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí thuộc các loại hình báo chí (báo in, truyền hình, phát thanh, báo mạng điện tử) trong cả nước.

2. Chủ đề, thể loại và nội dung

+ Chủ đề cuộc thi: “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, vì quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn của đoàn viên và người lao động

+ Thể loại: Bao gồm các thể loại thuộc báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử.

+ Nội dung: Tác phẩm tham dự giải là các tác phẩm báo chí thể hiện chính xác, kịp thời, hiệu quả nội dung:

-     Phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn.

-     Phản ánh những đóng góp của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

-     Những đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp công đoàn; Vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên; nâng cao đời sống của CNLĐ; các thiết chế của công đoàn phục vụ CNLĐ.

-     Biểu dương những doanh nghiệp điển hình chăm lo cho đoàn viên, NLĐ; những tấm gương tận tụy của cán bộ công đoàn, những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt trong bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ.

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

+ Thời gian nhận tác phẩm dự thi:

-    Từ ngày 15/8/2017 - 10/5/2018 (tính theo dấu bưu điện).

-    Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự "Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018".

- Đồng thời gửi qua email: thibaochicncd@gmail.com.

+ Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

Ban Tuyên giáo - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39421519

 

4. Cơ cấu giải thưởng

+ Giải truyền hình, phát thanh: 01 giải A trị giá 15 triệu đồng; 01 giải B trị giá 10 triệu đồng; 02 giải C mỗi giải 7 triệu đồng; 03 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng.

+ Giải báo in, báo điện tử: 01 giải A trị giá 15 triệu đồng; 01 giải B trị giá 10 triệu đông; 02 giải c mỗi giải 7 triệu đồng; 05 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng.

+ Giải chuyên đề tác phẩm hay viết về “Công đoàn vì lọi ích đoàn viên và xây dựng thiết chế công đoàn”: 01 giải trị giá 15 triệu đồng.

Tổng số giải thưởng: 17 Giải

Mọi thông tin liên hệ:

Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn,

Điện thoại số 0916569566; 04.39421519.

Đình kèm Kế hoạch 32-KH/TLĐ

NT 

Các tin khác