Thông tin về Đề tài “Nghiên cứu tình hình đái tháo đường và kiến thức thực hành dự phòng biến chứng ở người dân 30-64 tuổi tại tỉnh Hậu Giang năm 2011”
7/11/2017, 10:38 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về đề tài “Nghiên cứu tình hình đái tháo đường và kiến thức thực hành dự phòng biến chứng ở người dân 30-64 tuổi tại tỉnh Hậu Giang năm 2011” do BS CKII. Trần Văn Hải làm chủ nhiệm và Sở Y tế tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện đề tài. Đề tài dự kiến nghiệm thu trong tháng 11/2017.

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên đề tài: Nghiên cứu tình hình đái tháo đường và kiến thức thực hành dự phòng biến chứng ở người dân 30-64 tuổi tại tỉnh Hậu Giang năm 2011

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

-  Xác định tỷ lệ bệnh đái tháo đường và các yếu tố liên quan ở người dân từ 30 – 64 tuổi trong cộng đồng.

- Tìm hiểu kiến thức và thực hành của các đối tượng mắc bệnh đái tháo đường về phòng chống biến chứng của bệnh, phối hợp tuyên truyền giáo dục sức khỏe về phòng chống bệnh.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS CKII. Trần Văn Hải

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang

5. Kinh phí thực hiện: 462.750.000 đồng, trong đó:

Kinh phí sự nghiệp khoa học: 462.750.000 đồng

Nguồn khác (đối ứng): 0 đồng

6. Thời gian thực hiện: 18 tháng

Bắt đầu: 12/2011

Kết thúc: 5/2013

Gia hạn: 31/8/2015

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

- BS CKII. Trần Văn Hải

- TS. BS. Đàm Văn Cương

- BS CKII. Trương Văn Khanh

- KS. Huỳnh Thanh Giang

- CN. Trương Văn Dũng

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 11 năm 2017

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

1.1 Danh mục sản phẩm khoa học đã hoàn thành:

- Báo cáo tổng hợp.

- Đào tạo 01 bác sỹ chuyên khoa 2

- Bài báo: 03 bài đăng trên tạp chí Y học thực hành, tập san Nghiên cứu khoa học - trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Kỷ yếu các công trình KH-CN Quân Dân Y đồng bằng sông Cửu Long lần thứ X.

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng

Báo cáo tổng kết: từ năm 2013 kết quả nghiên cứu được Sở Y tế sử dụng để làm cơ sở can thiệp làm giảm tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để:

- Đánh giá hiện trạng mắc bệnh đái tháo đường và các yếu tố liên quan ở lứa tuổi 30 – 64 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2011.

- Thông qua việc xác định được tỷ lệ mắc đái tháo đường cũng như xác định các yếu tố nguy cơ gây bệnh để biết được nhu cầu và khả năng đáp ứng của ngành y tế, của xã hội đối với vấn đề này.

- Đưa ra các đề xuất và kiến nghị phù hợp với hoạt động chương trình Phòng chống bệnh đái tháo đường của tỉnh trong thời gian tới.

- Các số liệu kết quả đề tài sẽ là những thông tin nền hữu ích cho các nghiên cứu can thiệp và các lĩnh vực nghiên cứu có liên quan trong những năm tiếp sau.

3. Về hiệu quả nhiệm vụ

3.1 Hiệu quả kinh tế

Đây là một đề tài thuộc lĩnh vực y tế cộng đồng. Do vậy, những đối tượng được điều tra và người dân trong cộng đồng tỉnh Hậu Giàn là những người thụ hưởng hiệu quả ứng dụng của đề tài.

Từ các kết quả nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài sẽ đề xuất kết quả với Sở Y tế là cơ quan chủ trì phối hợp cùng Ban chỉ đạo Chương trình Phòng chống Đái tháo đường của tỉnh, xây dựng những chương trình hành động cụ thể cho những năm tiếp theo trong phạm vi toàn tỉnh, ngành y tế vì thế sẽ giảm khoản chi phí điều tra về vấn đề này.

Kết quả nghiên cứu cũng trực tiếp giúp cho người bệnh ý thức được việc nhận diện bệnh, cũng như cách phòng ngừa các biến chứng của bệnh. Điều này sẽ làm giảm đi chi phí cho việc điều trị bệnh và các biến chứng do bệnh gây ra.

3.2 Hiệu quả xã hội

Đề tài khi được nghiệm thu, ứng dụng sẽ có tác động tích cực đến Chương trình Phòng chống bệnh Đái tháo đường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, của dân số, cải thiện giống nòi, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường nói riêng, thúc đẩy hình thành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, sẽ giúp cho ngành y tế tỉnh trong việc xây dựng những định hướng kế hoạch cũng như các biện pháp, giải pháp, đề xuất thích hợp; tham mưu cho lãnh đạo tỉnh xây dựng Nghị quyết tỉnh Đảng bộ, HĐND, UBND một cách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cũng như nhằm đạt được mục tiêu tầm soát và quản lý bệnh đái tháo đường của Bộ Y tế đưa ra trong năm 2010 và những năm tiếp theo.

 

Kim Yến

Các tin khác