Ngã Bảy: Kiểm định các phương tiện đo trên địa bàn thị xã năm 2017
13/11/2017, 8:13 (GMT+7)

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 16/KH-PKT ngày 12 tháng 9 năm 2017 về việc kiểm định các phương tiện đo trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Vừa qua, Phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang), UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã tiến hành kiểm định định kỳ cân đồng hồ lò xo, cân bàn,… tại 04 chợ trên địa bàn thị xã Ngã Bảy.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm định cân tại chợ xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy

Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý đo lường trên địa bàn, góp phần bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Đồng thời nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai các văn bản vi phạm pháp luật về đo lường đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân của huyện, xã trong thơi gian qua cũng như nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường.

Kết thúc đợt kiểm định, 302 phương tiện đo được kiểm định, trong đó có 05 cây cân phân tích, 02 cây cân kỹ thuật, 02 cây cân bàn và 293 cây cân đồng hồ lò xo, tăng 3,4% so với cùng kỳ.

Trong quá trình kiểm định, địa phương kết hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về đo lường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đo lường của cộng đồng. Qua công tác kiểm định, nhận thấy hầu hết các hộ sản xuất - kinh doanh đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong việc sử dụng phương tiện đo trong mua bán thương mại giữa các tổ chức, cá nhân.

  Công tác kiểm định các phương tiện đo tổ chức tại địa phương đã tạo điều kiện để người dân thực hiện đúng các quy định về sử dụng phương tiện đo, tránh tình trạng gian lận thương mại, tạo lòng tin của người dân trong mua bán giao dịch trên địa bàn.

 

                                                                               Tin, ảnh: Xuân Uyên

Các tin khác