Kiểm tra tiến độ lần 1 Mô hình “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng thử nghiệm mãng cầu Xiêm Thái (Annona muricata L.) lưỡng tính”
23/10/2017, 14:44 (GMT+7)

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra tiến độ lần 1 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng thử nghiệm mãng cầu Xiêm Thái (Annona muricata L.) lưỡng tính” do ThS. Nguyễn Thị Kiều làm chủ nhiệm.

Mô hình trồng xen mãng cầu xiêm thái lưỡng tính với khóm tại xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ

Với mục tiêu là xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng thử nghiệm mãng cầu Xiêm Thái (Annona muricata L.) lưỡng tính trên vùng đất phèn, mặn, ngập tại Hậu Giang theo hướng an toàn. Tính đến nay nhiệm vụ đã thực hiện các nội dung:

- Tổ chức cho nông dân tham quan mô hình trồng mãng cầu xiêm thái lưỡng tính ghép bình bát ở Tiền Giang.

- Soạn và in cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật Trồng mãng cầu xiêm thái lưỡng tính.

- Tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mãng cầu xiêm thái lưỡng tính cho nông dân.

- Xây dựng mô hình (04 mô hình): quy mô 250 cây/ 2.500m2/mô hình tại xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ và xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp.

 

Mô hình trồng thuần mãng cầu xiêm thái lưỡng tính tại xã Hòa Mỹ,huyện Phụng Hiệp

Dự kiến những công việc triển khai trong thời gian tới:

- Lắp đặt hệ thống tưới phun cho 04 mô hình.

- Hỗ trợ chế phẩm nấm xanh, nấm tím phòng bệnh cho người dân.

- Theo dõi hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc cho cây mãng cầu.

Mô hình trồng mãng cầu xiêm thái lưỡng tính, quy250 cây/ 2.500m2/mô hình, sinh trưởng và phát triển tốt, không sâu bệnh trên vùng đất phèn, mặn, ngập là mô hình mẫu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như: giống mới có nhiều ưu điểm, sử dụng các loại chế phẩm sinh học (Trichoderma, cố định đạm - hòa tan lân, chế phẩm nấm tím…) trong canh tác, áp dụng hệ thống tưới… giúp giảm công lao động, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển nông nghiệp - nông thôn tại các địa phương.

Kim Yến

Các tin khác