Thông báo: lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh
4/10/2017, 10:12 (GMT+7)

Để công tác quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các Sở ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến góp ý Dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang”.

Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: số 07, Điện Biên Phủ, KV4, P.5, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang và Email: chicuonghaugiang@gmail.com trước ngày 10 tháng 10 năm 2017.

(Đính kèm dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và các biểu mẫu)

                                                                                      Kim Yến   

Các tin khác