Ngã Bảy: giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm dự án “Ứng dụng quy trình trồng rau theo hướng an toàn thực phẩm”
25/9/2017, 15:27 (GMT+7)

Vừa qua, tại Phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy, Hội đồng KH&CN thị xã đã họp giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm dự án “Ứng dụng quy trình trồng rau theo hướng an toàn thực phẩm”.

Hội đồng KH&CN thị xã họp xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm dự án

Trong năm 2017, thị xã Ngã Bảy có 08 đề xuất đặt hàng đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sau khi xem xét Hội đồng khoa học và công nghệ cấp thị xã đã thống nhất đề nghị thực hiện dự án “Ứng dụng quy trình trồng rau theo hướng an toàn thực phẩm”. Dự án đã được Hội đồng xét giao cho Trạm Khuyến nông thị xã Ngã Bảy chủ trì thực hiện dự án.

Dự án thực hiện với mục tiêu đề ra là tạo được sản phẩm rau an toàn, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, sau dự án kết thúc sẽ được nhân rộng trên địa bàn, hỗ trợ người dân sản xuất tập trung, tiến đến đưa sản phẩm tiêu thụ trong hệ thống siêu thị. Đồng thời, dự án góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc sản xuất và tiêu thụ rau quả an toàn, phát triển nông nghiệp địa phương theo hướng bền vững./.

Xuân Uyên (Ngã Bảy)

Các tin khác