Cho phép sử dụng tên Quốc gia để đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài
2/10/2017, 13:29 (GMT+7)

Vừa qua, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 91/NQ-CP về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép sử dụng chữ Việt” hoặc Việt Nam, chữ tiếng Anh tương ứng “Viet” hoặc “Vietnam để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, dịch vụ quốc gia của Việt Nam tại nước ngoài; trước mắt cấp phép cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận đối với sản phẩm gạo của Việt Nam tại nước ngoài.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ có nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về việc sử dụng tên quốc gia, bao gồm dạng đầy đủ, dạng rút ngắn, các chữ tiếng Anh tương ứng và các dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia trong việc đăng ký chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu (nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể) cho các sản phẩm, dịch vụ tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Các Bộ trưởng: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Ngọc Triều

Các tin khác