Chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
25/9/2017, 8:25 (GMT+7)

Ngày 19 tháng 9 năm 2017 vừa qua, thực hiện theo các Quyết định ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chuyển giao kết quả nghiên cứu của 14 đề tài, dự án về các Sở, ban ngành tỉnh tiếp nhận để triển khai ứng dụng vào thực tế. Cụ thể:

1/- Dự án: Cải thiện chất lượng hạt giống lúa cấp nông hộ tỉnh Hậu Giang.

2/- Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ phát triển các mô hình sản xuất nông – ngư nghiệp kết hợp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

3/- Đề tài: Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây chuối ở tỉnh Hậu Giang.

4/- Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất virus gây bệnh côn trùng Nucleopolyhedrovirus (NPV) trong phòng trị nhóm sâu ăn lá hại rau màu tại tỉnh Hậu Giang.

5/- Dự án: Ứng dụng VietGAP trên chanh không hạt tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

6/- Dự án: Ứng dụng quy trình kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng và rãi vụ xoài cát Hòa Lộc đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

7/- Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm và các yếu tố liên quan của nhiễm trùng bệnh viện tại Hậu Giang.

8/- Đề tài: Đánh giá hiệu quả hệ thống lọc nước giếng khoan cải tiến ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

9/- Dự án: Nâng cao khả năng cạnh tranh của các hợp tác xã sản xuất giống lúa trong vùng lúa chất lượng tỉnh Hậu Giang.

10/- Đề tài: Nghiên cứu biện pháp canh tác giảm thiểu thiệt hại sản xuất lúa ở vùng xâm nhập mặn tại Hậu Giang.

11/- Dự án: Ứng dụng mô hình cầu tiêu tự hoại bằng vật liệu Composite cho một số hộ dân xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang.

12/- Đề tài: Xây dựng (thí điểm) mô hình du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (địa bàn thí điểm Đường nối Vị Thanh-Cần Thơ).

13/- Dự án: Cải tiến hệ thống họp trực tuyến của UBND tỉnh Hậu Giang.

14/- Đề tài: Xây dựng mô hình giáo dục phát triển kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Hậu Giang.

Đến tiếp nhận kết quả, có đại diện các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên minh Hợp tác xã; Thư viện tỉnh và Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh.

Sau 24 tháng kể từ ngày tiếp nhận chuyển giao kết quả, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và ghi nhận kết quả ứng dụng vào thực tế, báo cáo hiệu quả mang lại của từng nhiệm vụ KH&CN về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Riêng Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tiến hành thu thập, cập nhật thông tin về kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN đã chuyển giao về các Sở, ban ngành; Thư viện tỉnh tỉnh có trách nhiệm số hóa, trưng bày báo cáo các kết quả nghiên cứu khoa học để phục vụ bạn đọc./.

                                                                                  Ngoc Thu

Các tin khác