Xét duyệt đề tài “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác lúa - mùa trong điều kiện hạn và mặn ở tỉnh Hậu Giang”
22/9/2017, 7:49 (GMT+7)

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác lúa - mùa trong điều kiện hạn và mặn ở tỉnh Hậu Giang”. Đề tài do Ts. Trịnh Quang Khương làm chủ nhiệm và Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long chủ trì thực hiện.

Chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung nghiên cứu trước Hội đồng

Đề tài thực hiện nhằm xác định cơ cấu cây trồng luân canh lúa - màu phù hợp trong điều kiện hạn và đất phèn nhiễm mặn của Hậu Giang; tuyển chọn được 2 - 3 giống lúa OM mới, 1 giống cây màu thích ứng cho vùng canh tác lúa - màu nhiễm phèn mặn và hạn hán có năng suất ổn định, phẩm chất khá, hiệu quả kinh tế cao; hoàn thiện quy trình canh tác thích ứng cho vùng canh tác lúa - màu nhiễm mặn và khô hạn, đảm bảo gia tăng hiệu quả kinh tế 15 - 20%/năm so với canh tác truyền thống của nông dân trong vùng thực hiện mô hình; chuyển giao và nhân rộng mô hình canh tác áp dụng đồng bộ giống lúa, rau màu và biện pháp kỹ thuật tổng hợp cho vùng sản xuất lúa - màu chịu tác động của hạn hán và nhiễm mặn ở Hậu Giang.

 

Hội đồng KH&CN đánh giá nhiệm vụ

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Thử nghiệm và chọn nhân một số giống lúa, các biện pháp canh tác lúa thích ứng với vùng hạn hán và nhiễm mặn. Mục đích nhằm đưa ra được 2 - 3 giống lúa, các biện pháp canh tác lúa phù hợp với điều kiện của tỉnh Hậu Giang. Đây là căn cứ để phát triển các kỹ thuật canh tác lúa và các giống lúa có khả năng chịu hạn, mặn cao do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu;

- Thử nghiệm các biện pháp canh tác cây màu luân canh thích ứng với hạn, mặn. Mục đích nhằm tìm ra được kỹ thuật tổng hợp cho canh tác cây màu thích ứng với điều kiện hạn hán và nhiễm mặn ở Hậu Giang;

- Thực hiện các mô hình trình diễn sản xuất giống lúa, giống cây màu và áp dụng tổng hợp các biện pháp canh tác thích ứng với hạn, mặn. Hoàn thiện quy trình canh tác lúa - lúa, hai lúa - 1 màu thích ứng với hạn, mặn ở Hậu Giang;

- Chuyển giao quy trình canh tác lúa, cây màu thích ứng trên vùng đất phù sa nhiễm mặn ở Hậu Giang nhằm nhân rộng và phát triển các tiến bộ về giống lúa, giống cây trồng và kỹ thuật sản xuất lúa, sản xuất cây màu bền vững, thích ứng với hạn, mặn;

Kết quả của đề tài sẽ nâng cao nhận thức và hiểu biết về tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn đối với sản xuất và sinh kế của người dân đối với tài nguyên thiên nhiên, cần thiết cho sản xuất nông nghiệp (đất, nước, đa dạng sinh học cây trồng, vật nuôi). Nông dân nhận biết được tác động bất lợi của biến đổi khí hậu đến cuộc sống cộng đồng, mong muốn cải thiện năng lực canh tác và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất hiệu quả.

HOÀNG NHAN (Sở KH&CN Hậu Giang)

Các tin khác