Tham quan mô hình, học tập kinh nghiệm tại Đồng Tháp
11/2/2019, 8:10 (GMT+7)

Nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác chuyên môn năm 2019 và định hướng xây dựng kế hoạch công tác năm 2020. Vừa qua, đoàn công tác của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Hậu Giang gồm 09 thành viên do TS. Nguyễn Thị Kiều - Phó Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn công tác tham quan Phòng phân tích mẫu thực phẩm của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp

Trong chuyến công tác, hai bên đã thảo luận, trao đổi về các hoạt động, mô hình tạo nguồn thu tại đơn vị, hướng phát triển trong công tác nghiên cứu ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm KHCN; đặc biệt, tham quan, học hỏi  kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động kiểm định - kiểm nghiệm mang lại nguồn thu mà Trung tâm Đồng Tháp đã làm.

 Ngoài ra, đoàn công tác được hướng dẫn về việc tham quan mô hình sản xuất xoài Cát Chu theo tiêu chuẩn GlobalGAP bằng công nghệ Blockchain của Hợp tác xã xoài Mỹ Xương. Thông qua mô hình này, Trung tâm Hậu Giang đã trao đổi, học hỏi về kỹ thuật xây dựng mô hình và ghi nhận kinh nghiệm thực tiễn mà chủ nhiệm hợp tác xã hướng dẫn nhiệt tình. Từ đó, Trung tâm có kế hoạch và ứng dụng phù hợp tại Hậu Giang, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

Đoàn tham quan mô hình sản xuất xoài Cát Chu theo tiêu chuẩn GlobalGAP bằng ứng dụng công nghệ Blockchain của Hợp tác xã xoài Mỹ Xương, Đồng Tháp

Thông qua chuyến công tác đã giúp các thành viên trong đoàn học hỏi kinh nghiệm từ đơn vị bạn, từ đó, thực hiện công tác tốt hơn theo nhu cầu tình hình thực tế tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Hậu Giang.

Bài TD, Ảnh Ngọc Phượng

Các tin khác