Hội thảo “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang tầm nhìn đến năm 2030”
28/1/2019, 10:3 (GMT+7)

Vừa qua, Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang tầm nhìn đến năm 2030”. Hội thảo trong khuôn khổ của đề tài “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch làm chủ nhiệm.

Bà Lê Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo gồm có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động Thương Binh và Xã hội; Ban Quản lý các Khu Công nghiệp; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh.

Phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu đối với quá trình xây dựng đất nước. Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ càng giữ vai trò quan trọng hơn trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, chính trị, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề xã hội như bất bình đẳng, đói nghèo, các vấn đề môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

Qua kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Hậu Giang cần đến sức mạnh và tính hiệu quả của sự liên kết vùng, liên kết khu vực. Mặt khác, việc hình thành chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh nhà không thể không tính đến các yếu tố văn hóa, tôn giáo, dân tộc và các yếu tố chính trị đặc thù của địa phương. Xác định được điểm mạnh và điểm yếu, thời cơ và thách thức, hình thành chiến lược, kế hoạch, lộ trình và giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có tầm quan trọng đối với sự phát triển tổng thể, lâu dài của tỉnh Hậu Giang.

 

Đại biểu tham dự thảo luận trong Hội thảo

Các đại biểu tham dự đã có những ý kiến đóng góp thảo luận cho kết quả nghiên cứu được hoàn thiện và mang tính khả thi cao khi thực hiện. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh. Đặc biệt, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội và sự tiến bộ về mọi mặt của xã hội trong hiện tại và tưong lai./.

            Kim Yến  

Các tin khác