Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở và nội bộ đoàn kết trong Văn phòng UBND tỉnh
11/1/2019, 14:42 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh năm 2019 vào chiều ngày 10/01.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nhìn chung, năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đã có sự tập trung ra sức chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đạt kết quả khá toàn diện, góp phần giữ vững thành tích các năm trước và tạo tiền đề cho năm 2019 và những năm tiếp theo.

Trong năm 2018, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lãnh đạo cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp, hậu cần, quản trị tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu về phát triển Kinh tế - Xã hội, cải cách hành chính, QP - AN năm 2018 trên địa bàn tỉnh; từng bước xây dựng mô hình “khoa học, hiệu quả, đúng quy định”.

Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, tăng cường trách nhiệm giải quyết công việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; công tác đào tạo; công tác cải cách thủ tục hành chính, quản trị hậu cần, xây dựng cơ sở vật chất, v.v. cũng được chú trọng và mang lại nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó đã thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh giải quyết nhanh, chính xác, đúng quy định của pháp luật các công việc thuộc thẩm quyền.

Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng được quan tâm hơn, kịp thời triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm bắt và giải quyết kịp thời diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức…tư tưởng cán bộ đảng viên và công chức, viên chức ổn định, yên tâm công tác, ý thức trách nhiệm ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định trong thực hiện các nhiệm vụ công tác của Văn phòng thời gian qua như: Việc nắm bắt tình hình hoạt động của sở, ban ngành chưa thật sâu sát, công tác tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh một số vụ việc còn chậm; trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Văn phòng đôi lúc còn bị động,…

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đã đề phương hướng năm 2019 như: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp phục vụ sự quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh; sắp xếp bộ máy tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, có năng lực chuyên môn sâu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, quan tâm hơn nữa công tác xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể và thực hiện tốt việc phát động phong trào thi đua, khen thưởng,...

Hội nghị, đã nghe các đại biểu thảo luận, góp ý và kiến nghị các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Lê Tiến Châu đã ghi nhận và biểu dương sự nổ lực, cố gắng phấn đấu và những kết quả đạt được Văn phòng UBND tỉnh trong năm qua, từ đó, góp phần vào việc đạt và vượt 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch cũng chia sẽ những khó khăn của Văn phòng và chỉ ra một số nguyên nhân, hạn chế Văn phòng sớm khắc phục; đồng thời Chủ tịch chỉ đạo thời gian tới: Lãnh đạo Văn phòng cần phát huy vai trò của người đứng đầu, bao quát, kiên quyết hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành; phải tăng cường tính chủ động, nâng cao công tác tham mưu; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở; thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng. lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, quan tâm, chăm lo hơn nữa về đời sống vật chất và tinh thần cho CBCCVC và người lao động, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức; tiếp tục xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, tạo mối quan hệ tốt và phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019 của tỉnh.

Sau phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Nguyễn Chí Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu ý kiến và hứa sẽ lãnh đạo, điều hành Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 với 5 thành viên.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 /.

Ảnh: Trao Giấy khen của ĐUK các cơ quan cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018

Ảnh: Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018

MT

Các tin khác