Phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tự phê bình và phê bình
10/1/2019, 9:4 (GMT+7)

Ngày 08/01, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có Đ/c Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Đồng Văn Thanh, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng

Bí thư Tỉnh ủy trao cờ, bằng khen cho các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2013-2017)

         Năm qua, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, nổi bật là triển khai học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên đạt 100% và công chức, viên chức ngoài Đảng đạt 98,3% (tăng hơn 3% so nghị quyết); không có tổ chức cơ sở đảng yếu, kém; 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 21 văn bản, tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm qua toàn đảng bộ đã kết nạp 158 đảng viên mới, nâng tổng số hơn 3.171 đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện tốt, các chỉ tiêu về công tác kiểm tra, giám sát đều đạt và vượt, các trường hợp đảng viên vi phạm đều được xem xét, xử lý nghiêm.
      
       Năm 2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề ra 9 chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng và củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định, đấu tranh ngăn ngừa tiêu cực, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đ/c Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương kết quả mà Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đạt được, đối với phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải quán triệt đến từng chi bộ, đảng bộ làm sao thực hiện đạt kết quả cao nhất, tăng cường kiểm tra tổ đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, phát huy tốt tinh thần đoàn kết; thực hành dân chủ rộng rãi, tự phê bình và phê bình và việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

        Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua cho 01 tổ chức cơ sở đảng, tặng Bằng khen cho 02 tổ chức cơ sở đảng và 02 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tặng Bằng khen cho 62 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.
An Nhiên

 

Các tin khác