Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết 2018
10/1/2019, 9:48 (GMT+7)

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Vừa qua, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết năm 2018, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Huỳnh Trường Vĩnh - TUV, Bí thư Đảng bộ chủ trì Hội nghị.

Đ/c Huỳnh Trường Vĩnh - TUV, Bí thư Đảng bộ trao Giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Đảng bộ Sở KH&CN hiện có 36 đảng viên, trong đó có 15 đảng viên nữ, 07 dự bị, 01 đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời.

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trực tiếp là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Sở đề ra thực hiện đều đạt 100%.

Trong năm, Đảng ủy đã triển khai các đảng văn, văn bản có liên quan đến hoạt động của Đảng, Chính quyền đến các đảng viên trong các Chi bộ để nắm rõ và thực hiện; Triển khai đầy đủ nội dung Hội nghị Báo cáo viên, thông tin trong quyển Thông báo nội bộ hàng tháng, tuyên truyền gắn với các ngày lễ lớn… đến toàn thể đảng viên; Duy trì chào cờ, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng vào 07 giờ sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng.

Đảng ủy đã thực hiện kết nạp 05 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cử 02 đồng chí học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; 04 quần chúng học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng; thực hiện thủ tục đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 03 đồng chí. Trong năm, 36/36 đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú theo đúng Quy định số 76 của Bộ Chính trị và được Chi ủy nơi cư trú nhận xét đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của đảng viên tại địa phương.

Tại Hội nghị này, nhằm biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ, Bí thư Đảng bộ đã trao Giấy khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 

Đ/c Huỳnh Trường Vĩnh - TUV, Bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đảng bộ Sở, Đồng chí Huỳnh Trường Vĩnh - TUV, Bí thư Đảng bộ đề nghị cán bộ, đảng viên, quyết tâm thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đảng bộ Sở; đẩy mạnh CCHC; thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và văn hóa công sở; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm ANTT, PCCC tại cơ quan, đơn vị; Các Chi bộ thực hiện sinh hoạt lệ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo đúng Hướng dẫn số 05-HD/BTCĐUK; tiếp tục cử đảng viên, CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời yêu cầu các cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ phải chủ động, đoàn kết thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019./.

Ngọc Triều, Ảnh Thiên Dương

Các tin khác