Hậu Giang: Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ XI năm 2018
28/1/2019, 9:47 (GMT+7)

Nhằm tích cực hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019) của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Đồng thời, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát hiện và khai thác khả năng sáng tạo của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh; tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chuyển giao công nghệ; tìm kiếm và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ XI năm 2018.

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp     dự thi đăng ký theo 06 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo.

Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thiTính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam và tỉnh Hậu Giang: giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam và tỉnh Hậu Giang hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam và tỉnh Hậu Giang trước ngày nộp hồ sơ.

1. Hồ sơ dự thi có 03 bộ, bao gồm: phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực

2. Địa điểm nộp, nhận hồ sơ dự thi

* Cấp huyện

Toàn bộ hồ sơ dự thi của các tổ chức, cá nhân (kể cả các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, công nhân trong các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên...và người dân) sau khi tu chỉnh hoàn thiện, đựng trong phong bì dán kín và mô hình (nếu có) gửi tại Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp huyện nơi mình thường trú (nếu tác giả là người địa phương) hoặc gửi về Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang (nếu tác giả là người Hậu Giang ở ngoài tỉnh); không gửi tự do, vượt cấp để tránh thiệt thòi quyền lợi cho người dự thi.

Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện có trách nhiệm nhận hồ sơ dự thi của các tổ chức, cá nhân dự thi trên địa bàn, tổ chức tuyển, chọn tối đa 15 sản phẩm xuất sắc nhất gửi tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, riêng thành phố Vị Thanh gửi tối đa 35 sản phẩm; đồng thời, gửi kèm báo cáo tổng hợp kết quả triển khai Hội thi của địa phương về thường trực Ban Tổ chức Hội thi tỉnh.

Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện là cơ quan duy nhất hợp lệ tổ chức xét sơ tuyển sản phẩm dự thi trên địa bàn cấp huyện.

* Cấp tỉnh

Ban Tổ chức cấp huyện gửi trực tiếp hồ sơ dự thi đựng trong phong bì dán kín và mô hình sản phẩm xuất sắc nhất của các tác giả sau khi đã tuyển chọn về cơ quan thường trực Hội thi tỉnh theo địa chỉ:

- Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang, số 02, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Điện thoại: 02933 500 135, fax 02933 583 050, email: lhhhaugiang@gmail.com

- Mọi chi tiết về Hội thi cấp tỉnh và cấp quốc gia có đăng tải trên website: http://lhh.haugiang.gov.vn; email: lhhhaugiang@gmail.com

Ban Tổ chức Hội thi tỉnh có trách nhiệm nhận hồ sơ dự thi từ Ban Tổ chức cấp huyện, tổ chức chấm điểm, tuyển, xếp giải cấp tỉnh và chọn tối đa 20 sản phẩm xuất sắc nhất gửi thi cấp quốc gia theo quy định.

3. Thời gian chuẩn bị, nhận, xét duyệt sản phẩm, trao giải thưởng:

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi: từ ngày 02/5/2019 đến ngày 15/6/2019.

- Thời gian chấm các sản phẩm dự thi: từ ngày 16/6/2019 đến ngày 30/6/2019.

- Thời gian công bố sản phẩm chọn vào chung khảo: ngày 05/7/2019.

- Thời gian gửi sản phẩm dự thi cấp quốc gia: từ ngày 15 - 20/8/2019.

- Tổng kết, trao thưởng: tháng 10 - 11/2019 sau khi có thông báo kết quả Hội thi cấp quốc gia.

4. Giải thưởng

- 1 giải Nhất, mỗi giải: 25 triệu đồng, Bằng khen UBND tỉnh

- 3 giải Nhì, mỗi giải: 20 triệu đồng, Giấy khen Ban Tổ chức tỉnh

- 6 giải Ba, mỗi giải: 15 triệu đồng, Giấy khen Ban Tổ chức tỉnh

- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải: 5 triệu đồng, Giấy khen Ban Tổ chức tỉnh

Về Bảo hộ sở hữu công nghiệp, sản phẩm tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp. Khi phát hiện giải pháp có khả năng bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...), Ban Tổ chức sẽ thông báo và tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ về thủ tục và kinh phí cho người dự thi lập hồ sơ đăng ký gửi Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu được bảo hộ (mức hỗ trợ áp dụng theo Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 về việc hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật).

Trong quá trình tổ chức hội thi, khi phát hiện giải pháp có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tùy theo mức độ vi phạm Ban Tổ chức sẽ xóa tên giải pháp khỏi danh sách dự thi, thu hồi các giải thưởng, hoặc có hình thức đề nghị ngành chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Đính kèm: the le Hoi thi.doc

Ngọc Triều

Các tin khác