Hậu Giang: Đầu tư trên 63 tỷ đồng thực hiện Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020
11/1/2019, 8:2 (GMT+7)

Nhằm phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm”. Đây là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu của Đề án là phát triển tiêu chuẩn hóa ít nhất 25% số sản phẩm hiện có, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng của Tỉnh; phát triển ít nhất 03 sản phẩm OCOP (dự kiến khóm Cầu đúc Hậu Giang, chanh không hạt Hậu Giang, cá thát lát Hậu Giang …) có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh; phát triển mới ít nhất 20 hợp tác xã (HTX) tham gia Chương trình; mỗi sản phẩm gắn với một HTX; đào tạo tập huấn cho 100% cán bộ quản lý Chương trình, lãnh đạo các doanh nghiệp, HTX, hộ dân tham gia Chương trình; thực hiện các Chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP.

Trong giai đoạn 2018 - 2020, dự kiến phát triển toàn tỉnh 22 loại sản phẩm, dịch vụ OCOP; trong đó nhóm thực phẩm có 14 loại, đồ uống có 01 loại, thảo dược có 02 loại, lưu niệm trang trí nội thất có 02 loại, dịch vụ du lịch bán hàng có 03 loại sản phẩm. Các sản phẩm, dịch vụ được xác định phân bổ đều trên các địa bàn, huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang, trung bình khoảng 03 sản phẩm, dịch vụ/đơn vị. Về số lượng sản phẩm, dịch vụ không phản ánh hết quy mô, sản lượng sản xuất mà chỉ thể hiện tính đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở phát huy tính đa dạng về tiềm năng tự nhiên, sinh thái hoặc tập quán, truyền thống.

Đề án sẽ được triển khai thông qua các dự án thành phần như dự án nâng cấp, phát triển du lịch cộng đồng; dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất các sản phẩm OCOP; dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các cấp và chủ thể tham gia OCOP; dự án truyền thông về OCOP; với các nhóm giải pháp cụ thể như tuyên truyền nâng cao nhận thức; xây dựng hệ thống quản lý thực hiện Chương trình; về cơ chế, chính sách; về khoa học và công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng hệ thống tư vấn, đối tác hỗ trợ thực hiện Chương trình; huy động nguồn lực; hợp tác trong nước và quốc tế.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2018 - 2020 là 63,150 tỷ đồng; trong đó kinh phí từ Ngân sách Nhà nước là 25,150 tỷ đồng, kinh phí từ các tổ chức, cá nhân 38 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh triển khai thực hiện Đề án, mời chuyên gia tư vấn, triển khai các hoạt động và cân đối, huy động các nguồn kinh phí để thực hiện Đề án; điều phối các hoạt động của đơn vị tham gia thực hiện Đề án; đồng thời tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp Tỉnh, lựa chọn sản phẩm dự thi cấp Quốc gia./.

 

Nguồn vốn thực hiện đề án là từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; vốn lồng ghép công tác xúc tiến thương mại và khuyến công; các Chương trình Khoa học Công nghệ; Các Chương trình Đề án, dự án nông nghiệp; Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: Vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tự huy động; vốn vay từ các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư, quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tài trợ của các tổ chức quốc tế…

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế phát triển, đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; đăng ký mã số, mã vạch; hướng dẫn ghi nhãn hiệu hàng hóa; hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ gia đình thiết kế sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng Khoa học và Công nghệ trong phát triển sản xuất sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; Đồng thời, tổng hợp, đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ hàng năm liên quan đến phát triển sản phẩm OCOP.

Đề án có ý nghĩa quan trọng, góp phần lớn trong công tác triển khai các chủ trương xây dựng “Chính phủ kiến tạo và hành động”, “Quốc gia khởi nghiệp” của Chính phủ; góp phần quảng bá, nâng tầm hình ảnh của tỉnh Hậu Giang, người dân nông thôn trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện giảm nghèo bền vững.

Ngọc Triều

Các tin khác